לאתר אילת
1 מבוא
2 כללי
3 המכירות - חלק כללי
4 שיטת הזמנה באתר
5 זמינות
6 אופן ההשתתפות בהזמנות
7 ביטול הזמנות והחזרת מוצרים
8 אחריות והגבלת אחריות
9 אספקת המוצרים
10 דמי משלוח
11 שירות לקוחות
מבוא
1. החנות וולקום טכנולוגיות בעיימ משמשת כקניון אלקטרוני להזמנת/רכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ,
2. רשאים להשתתף בקניות בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות. 6. ביצוע בעסקה כפוף לתקנון האתר (חנות)
כללי
1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות בשימוש החנות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך ההזמנה.
2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
3. כל מידע באתר לגבי המוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו על ידי הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .
4. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישוריה . יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורים (LINK) בכל קישורים תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
5. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאת או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
9.אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
10. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
11. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
המכירות - חלק כללי
1. האתר תאפשר לך להזמין/לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים .
2. כל המסמכים הקשורים בהזמנה (חשבוניות וקבלות ) ישלחו עם ההזמנה.
המוצרים המוצעים להזמנה/מכירה
1. עבור כל מוצר או שירות המוצע להזמנה/מכירה מוצג יידף מכירהיי , דף המכירה כולל את שם היצרן, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה בתשלום מזומן או באשראי עד 12 תשלומים של המוצר או השירות ( להלן: דף המכירה)
2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות על ידי הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.
שיטת הזמנה באתר
במכירה רגילה מוצעים להזמנה/מכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך ההזמנה יתבצע בתנאים כדלקמן :
1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע להזמנה/מכירה ואת המחיר בתשלום מזומן או ב - 12 תשלומים בכרטיס אשראי וכולל מעיימ כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לשלם במזומן בחנות (במידה והזמין משלח עם שליח עד הבית , השירות לא ניתן למזמינים בדואר ישראל ) או לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר או בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.
3. השלמת הליך ההזמנה מותנה באישור ואימות ההזמנה בטלפון ובאמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
זמינות
1. עדכון הצגת המלאי באתר מתבצע כל מספר שעות ולכן קיימים פערים במלאי בפועל למלאי מוצג.
2. זמינות המוצרים בחנות היא ניתנת לשינוי בהתאם לזמינות אצל היבואנים השונים. זמני אספקת המוצרים תלויים בזמינותם אצל היבואנים השונים ואינם תלויים בחנות.
3. אישור הזמנה אינו מבטיח את זמינות המוצר ,במידה ואינו זמין תוקפא/תתבטל ההזמנה ויצרו קשר עם הלקוח בטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני.
אופן ההשתתפות בהזמנות
1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מסי טלפון וכדי.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע פעולה . לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה שהמוצר המבוקש קיים במלאי היבואנים השונים ועם המוצר זמין, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה ההזמנה אושרה .
4. לאחר אישור ההזמנה, המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור כרטיס לקוח בחנות, תוך 24 שעות.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות תשלום מזומן בעת קבלת המוצר או באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 5 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .
ביטול הזמנות והחזרת מוצרים
1. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד הוצאת החשבונית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן
.2. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור הנקוב בחוק הגנת הצרכן .
3. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות, על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
5. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, פורקו והורכבו , הוצאו מאריזתם או שבוצעה אקטיבציה אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
6. לא ניתן להחזיר תוכנות ומערכות הפעלה, מחשבים שהורכבו לפי הזמנה, מחשבים ניידים וכף יד.
7. החנות רשאית לבטל כלשהי הזמנה כולה או חלקה ללא כול סיבה בכל עת.
8. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
אחריות והגבלת אחריות
1. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , הוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
2. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים לטעויות יצרן ו/או פגמים ביצור ו/או לזנק שיגרם על ידי חומרה זו.
3. לקוח אשר יחבר מוצרים לא תואמים או בצורה רשלנית תשליל ממנו האחריות על המוצרים שנפגמו. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים על נזק ו/או אובדן מידע שיגרם בגלל קלקול של מוצר.
4. החנות מודעת לבעיית קלקול מוצרים ותפעל על מנת להקטין את זמן תיקון המוצר ככל הניתן .
5. תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר על ידי היבואן.
5.1. האחריות היא לתקופה נקובה שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר.
5.2. אחריות למוצרים שערכם נמוך מ- 300 ש"ח כולל מע"מ היא לתקופה של 14 יום אלא אם כן צוין אחרת.
5.3. אחריות למוצרים שערכם גבוה מ- 300 ש"ח כולל מע"מ היא לתקופה של שנה אחת אלא אם כן צוין אחרת.
5.4. על חלק מהמוצרים האחריות היא לתקופה של יותר משנה. בתקופת האחריות שהיא מעבר לשנה הראשונה תחול אחריות מוגבלת.
5.6. בתקופת האחריות החברה אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים ומקובלים.
5.7. בתקופת האחריות החברה תתקן ו/או תחליף, ללא תמורה, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה התקלקל בתנאיי שימוש רגילים, מקובלים ו/או שקיים פגם ביצורו.
5.8. במידה והחברה לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
5.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין.
5.10. זמן הטיפול במוצר תקול במסגרת אחריות לא יעלה על 30 ימים.
5.11. האחריות כפופה להגבלות היצרן.
6. מקרים בהם לא תחול האחריות
6.1. הסרה או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מספר סידורי של המוצר.
6.2. במידה וקיים למוצר נזק פיזי הנראה לעין.
6.3. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה של היצרן.
6.4. המוצר נפגע כתוצאה מתאונה, כוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
6.5. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל.
6.6. המוצר נפגע כתוצאה מחיבור לא תקין לרשת החשמל לרבות כבל חשמל שלא סופק ע"י החברה, שקע חשמל לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
6.7. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש או הפרעה ברשת הטלפון.
6.8. המוצר נפגע כתוצאה מהצטברות אבק, הזנחה, חוסר טיפול בסיסי.
6.9. המוצר נפגע כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהתאם להוראות היצרן.
6.10. כל שינוי במוצר שנעשה לא ע"י נציג של החברה עלול להפקיע את האחריות למוצר. גם אם נעשה שינוי למוצר, הוא יוחזר לחברה לטיפול במסגרת אחריות רק במצב המקורי שלו. לדוגמה, אם הוחלף המאוורר של המוצר, כאשר הוא יוחזר לחברה הוא יוחזר עם המאוורר המקורי בלבד.
6.11. חל שינוי בצבעו או צורתו של המוצר כתוצאה משימוש לא נכון.
7. אחריות מוגבלת
הגדרות:
"ערך מוצר" – המחיר האחרון שננקב במחירון החברה.
"ערך משוקלל" – ערך המוצר בהפחתת דמי השימוש במהלך תקופת השימוש בו.
לדוגמה: ערך משוקלל של מוצר בשנתו הראשונה הוא 100% מערך המוצר.
בשנתו השנייה 70% מערך המוצר.
בשנתו השלישית 50% מערך המוצר.
7.1. אחריות מוגבלת חלה אך ורק על מוצרים שהאחריות עבורם היא לתקופה של יותר משנה.
7.2. האחריות המוגבלת היא לתקופה של מעבר לשנה הראשונה של תקופת האחריות ועד תום תקופת האחריות.
7.3. האחריות היא לקונה על שמו הוצאה החשבונית בלבד. האחריות לא ניתנת להעברה לגוף שלישי.
7.4. שווי המוצר בתקופת האחריות המוגבלת יקבע ע"פ ערכו המשוקלל.
7.5. במידה והחברה לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
7.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין לפי ערכו המשוקלל.
7.7. זמן ההמתנה לטיפול במוצר במסגרת האחריות המוגבלת הוא עד 30 ימי עבודה בשנה השנייה ועד 40 יום בשנה השלישית.
8. הגבלת אחריות
8.1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שיגרם כתוצאה מהשימוש במוצר או כתוצאה מפעולה לא תקינה שלו.
8.2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
8.3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסויימת, או בכל הקשור לשוויו או סחירותו.
8.4. אין החברה אחראית לכל נזק כלשהו העלול להיגרם למידע המאוחסן על מוצריה.
9. תנאיי אחריות למעבדים CPU
- יתקבלו רק מעבדים נקיים לחלוטין ממשחת קירור.
- לא תחול אחריות על מעבדים עם נזק פזי.
- לא תחול אחריות על מעבדים ששינו את צבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון, למשל חימום יתר.
- מעבדי BOX של AMD יתקבלו אך ורק עם המאוורר איתו הם נמכרו. המספר הסידורי על המאוורר חייב להיות זהה למספר הסידורי של המעבד.כפי שכתוב בהוראות היצרן.
10. תנאיי אחריות ללוחות אם Motherboard
- לא תחול אחריות על לוחות אם ששינו את צבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון למשל, הרכבה לא נכונה או אספקה לקויה של חשמל.
- בלוחות אם עם תושבת למעבד אינטל ,1155,1156,1150,1151 775 או חדשים יותר לא תחול אחריות במקרה והפינים הנמצאים בתוך התושבת עקומים או חסרים.
- לא תחול אחריות על לוחות שיש בהם משחת קירור בתושבת של המעבד.
- לא תחול אחריות על לוחות שקיימים בהם שברים כלשהם למשל, חיבור IDE/SATA שבור, תושבת מעבד שבורה, חוסר של קבל או כל רכיב אלקטרוני אחר על הלוח.
11. תנאיי אחריות לדיסקים קשיחים Hard Disc
- החברה לא תהיה אחראית למידע שנמצא על הדיסקים הקשיחים.
- לא תחול אחריות על דיסקים קשיחים שחל שינוי בצבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון.
- לא תחול אחריות על דיסקים שקיימים בהם שברים כלשהם למשל, חיבור IDE/SATA.
12. כל ציוד ששומש למייניג - אחריות יבואן שישה חודשים
13. לצורך שרות של איסוף והחזרה מבית הלקוח יש צורך לשמור אריזה מקורית של המוצר
אספקת המוצרים
1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת.
להנהלת וולקום טכנולוגיות בעיימ הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות רשות הדואר או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים או באמצעות עובדי וולקום טכנולוגיות בעיימ וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
משלוח באמצעות דואר חבילות רגיל יקבל הלקוח לביתו הודעה על חבילה הממתינה לו בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו ועליו לקחת את החבילה בעצמו ועל אחריות.
2. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החנות.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג. מניין הימים יחושב מיום אישור ההזמנה (טלפוני) ולא מיום ההזמנה עצמה. אם לקוח לא יענה לטלפון לא תאושר הזמנתו.
5. במקרה ששולם באמצעות כרטיס האשראי המוצרים ימסרו ללקוח רק לאחר הצגת תעודה מזהה של הלקוח והצגת כרטיס אשראי. ללא תעודה מזהה וכרטיס אשראי לא ימסרו המוצרים ללקוח. והלקוח יחויב על משלוח חוזר.
6. אין צורך בהצגת תעודה מזהה של הלקוח באמצעות תשלם מזומן (שטרות בלבד) לשליח.
דמי משלוח
1. דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם החנות שברחוב האורגים 21 ביתן 24 חולון .
4. מוסכם כי במקרה של איסוף על ידי הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
שירות לקוחות
1.לפרטים הטכני של המוצר או לבירור לגבי תפעול המוצר ניתן לפנות אל היצרן.
2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ו לבירור לגבי אחריות של המוצרים, ניתן לפנות ביומי א-ה מ שעה 09:00 בבוקר ועד 19:00 בערב , בימי שיש וערבי חג ניתן לפנות בין השעות 09:00 בבוקר ועד 14:00 אחר הצהריים.
טלפון - 1-700-508-506
פקס - 09-8360681
e-mail: [email protected] - נא לציין מסי טלפון בעת משלוח הe-mail
3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.